Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

past [2018/02/11 14:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +Trecutil - The Past
  
 +<​auxilliary verb> + past participle of the verb
 +
 +|    |    | negate |
 +| eu | am | n-am |
 +| tu | ai | n-ai |
 +| el/ea | a | n-a |
 +| noi | am | n-am |
 +| voi/dvs | ați | n-ați |
 +| ei/ele | au | n-au |
 +
 +  * Verbs ending in -A, -I and -Î: add a -T : a pleca -- pleca**t**
 +  * Verbs ending in -GE, CE, - DE and -NE : become -S : a merge -- mer**s**
 +  * Verbs ending in -EA: becomes -UT : a avea -- av**ut**
 +
 +====== past times ======
 +
 +  * **ieri** yesterday
 +  * **alaltăireri** the day before yesterday
 +
 +**trecut/​trecută** -- Last... - Used with definite article
 +  * anul trecut - Last year
 +  * luna trecută - Last month
 +
 +===== trecută =====
 +  * săptămăna
 +  * luna
 +  * joia
 +  * duminica
 +  * vara
 +  * iarna
 +===== trecut =====
 +  * anul
 +  * secolul
 +
 +  * acum - now (minus)
 +    * un an
 +    * doi ani
 +    * trei zile
 +    * cinci minute
 +
 +====== Ever Never ======
 +  * **niciodată** - Never
 +  * **vreodată** - Ever
 +  * **deseori** - Often
 +  * **uneori** - Sometimes
 +  * **O data** - Once
 +  * **de două** ori - Twice
 +  * **de trei ori** - Three times
 +
 +====== Examples ======
 +  * Tu **vizitezi** muzeul azi, eu **am** **vizitat** muzeul acum două zile.
 +    * You visit the museum today, I **visited** the museum two days ago.
 +  * Tu **ieși** (exit/left) cu prietenii în seara asta, eu **am** **ieșit** cu prietenii ieri seara.
 +  * El **vede** un film acum, tu **ai** **vazut** un film alaltăireri.
 +  * Ea **merge** în oraș (in town) acum, ei **au** **mers** în oraș acum doă ore.
 +  * Voi **aveți** liber (free) azi, noi **am** **avut** liber ieri.
 +  * Tu **discuți** cu colegii acum, el **a** **discutat** cu colegii acum o ora.
 +  * Eu **stau** la hotel în seara asta, tu **ai** **stat** la hotel seara trecută.
 +  * Noi **încercăm** (to try) o specialitate la restaurant acum, voi **ați** **încercat** o specialitate la restaurant duminica trecută
 +  * Tu **cumperi** un suc azi, eu **am** **cumpărat** un suc ieri.
 +
 +  * Ai învățat lecția? Nu, //încă nu// (not yet) **am** **învățat** lecția.
 +  * Ai citit textul (You read the text)? Da, **am** **citit** textul.
 +  * Ai vorbit cu prietenii? Da, **am** **vorbit**cu prietenii acum o ora.
 +  * Ai cerut informațiile (requested information)?​ Nu, **n-am** **cerut** informațiile.
 +  * Ai întrebat când e ședința (asked when meeting)? Da, **am** **întrebat** când e ședința.
 +  * Ai văzut filmul? Nu, **n-am** **văzut** filmul.
 +  * Ai terminat raportul? Da, **am** **terminat** raportul.
 +  * Ai fost la cumpărături?​ Nu, **n-am** **fost** la cumpărături.
 +
 +nevoie - Need of.
 +
 +  * EU nu am avut nevoie de bilet, dar el **a** avut nevoie de bilet.
 +  * Eu nu am avut nevoie de bani, dar tu **ai** avut de bani.
 +  * Eu nu am avut nevoie de mult timp, dar ei **au** avut nevoie de mult timp.
 +  * Tu nu ai avut nevoie de un taxi, dar noi **am** avut nevoie de un taxi.
 +  * Tu nu ai avut nevoie de o mapă, dar el **a** avut nevoie de o mapă.
 +  * Ea nu a avut nevoie de agendă, dar voi **ați** avut nevoie de agendă.
 +  * Ea nu a avut nevoie de pix, dar ele **au** avut nevoie de pix.
 +
 +  * Eu a nu trebuit să merg pe scări (on the stairs), dar tu **a trebuit să mergi** pe scări.
 +  * Eu nu trebuit să verific hârtiile (check papers), dar tu **a trebuit să verifici** hârtiile.
 +  * Eu nu a trebuit să iau un taxi, dar el **a trebuit să ia** un taxi.
 +  * Tu nu a trebuit să mergi în oraș, dar noi **a trebuit să mergem** în oraș.
 +  * El nu a trebuit să cumpere un calendar, dar dumneavoarstră **a trebuit să cumparați** un calendar.
 +  * Noi nu a trebuit să facem cumpărăturile,​ dar voi **a trebuit să faceți** cumpărrăturile.
 +
 +  * Am vrut (wanted) să copiez niște CDuri El ce **a vrut să copieze**?
 +  * Am vrut fac o plimbare. Tu ce **ai vrut să face**?
 +  * Am vrut să întreb când începe filmul. El ce **a vrut să întrebe**?
 +  * Am vrut să ajung acasă devreme. Ea când **a vrut să ajung**?
 +  * Am vrut să beau puțiă apă. Tu ce **ai vrut să bei**?
 +  * Am vrut să mănănc o salată. Dumneavorstra ce **ați vrut să măncați**?​
 +  * Am vrut să fac o prăjitură. Ele ce **au vrut să faca**?