User Tools

Site Tools


uni:numbers

Learn Romanian with Nico - Lesson 9: Numbers

Number in Romanian
0 zero
1 unu
2 doi (două)
3 trei
4 patru
5 cinci
6 șase
7 șapte
8 opt
9 nouă
10 zece
Number Formal Romanian Informal Romanian
11 unsprezece unșpe
12 doisprezece (douăsprezece) doișpe
13 treisprezece treișpe
14 paisprezece paișpe
15 cincisprezece cinșpe
16 șaisprezece șaișpe
17 șaptesprezece șapteșpe, șaptișpe
18 optsprezece optișpe, optâșpe/optîșpe, opșpe
19 nouăsprezece nouășpe
Number Formal Romanian
20 douazeci
30 treizeci
40 patruzeci
50 cincizeci
60 șaizeci
70 șaptezeci
80 optzeci
90 nouăzeci
Number Singular Plural
100 o sută 200 (două) sute
1000 o mie 2000 (două) mii
uni/numbers.txt · Last modified: 2021/01/12 21:08 by 127.0.0.1